Sociální služby SOVY o.p.s.

cs
ODESLÁNÍ

Odlehčovací služba

Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytovat kvalitní sociální službu seniorům a zdravotně postiženým, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, zastoupit tak pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek a čas pro regeneraci sil. 

Odlehčovací služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav a novelizací, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006/Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací.

 

Cíl

 • odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek,
 • poskytnout péči a podporu uživateli podle jeho zvyklostí a přání, které zohledňují jeho denní režim (v rámci možností poskytovatele),
 • nevytvářet závislost na sociální službě, připravit uživatele na návrat do domácího prostředí, popř. na pobyt do jíného sociálního zařízení.

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je poskytována individuálně podle stavu a požadavků uživatele, odborně a bezpečně tak, aby si uživatel zachoval svoji důstojnost a určitou míru nezávislosti a neztratil možnosti kontaktu se svými blízkými.

Pobytová odlehčovací služba

Pobytová odlehčovací služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin. 

Kapacita: 14 pokojů - jednolůžkové, dvoulůžkové (25 lůžek).

Každý pokoj je vybaven kuchyňskou linkou a vlastním sociálním zařízením.

Dále je k dispozici bezbariérové hygienické centrum, společenská místnost pro trávení volného času s rodinou a pro návštěvy.

Dle potřeby je možné zapůjčit kompenzační pomůcky (wc židle, invalidní vozík, chodítko...)  

Ambulantní odlehčovací služba

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována od pondělí do pátku od 7.00 - 13.30 v prostorách Vyšehradská 260, Český Krumlov.

Kapacita: 6 uživatelů (jedná se o kapacitu služby v daný okamžik).

 

Poskytované služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

Sociální služby SOVY o.p.s.

Zastoupení:
Mgr. Ivana Ambrusová
Adresa:
Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov
E-mail:
info@sovyck.cz
WWW:
https://www.sovyck.cz
Jihočeský kraj
Město Český Krumlov
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registr poskytovatelů sociálních služeb